מערכות ספרינקלרים

מערכות ספרינקלרים מותקנות על ידי חברת אדר עבודות אינסטלציה מזה כ- 20 שנה.
חברת אדר עבודות אינסטלציה מתקינה את מערכות הספריקלרים / מתזים לפי תקן 1596.
תקן 1596 אשר לפיו מותקנות מערכות מתזים על ידי חברת אדר עבודות אינסטלציה הינו למעשה אימוץ של התקן האמרקאי NFPA13

חברת אדר עבודות אינסטלציה מבצעת בדיקות לחץ והתקנה כנדרש בתקן התקנת הספרינקלרים על ידי מכון התקנים הישראלי המחלקה להידרוליקה.
אפיון דרגת הסיכון חשוב לאופן התקנת מערכות הספרינקלרים והינו נדבך חשוב בתכנון התקנת מערכות ספרינקלרים.
התקנת של מערכות ספרינקלרים בבניין מיועדת למניעת התפשטות האש אם ארעה שרפה ועיקר תפקידה של מערכת ספריקלרים כיבוי מקומי של מוקד האש ומניעת התפשטות האש הלאה.
על צנרת מערכת ספרינקלרים מותקנים רגשי זרימה אשר מתריעים על זרימת מים במערכת הספרינקלרים ובעקבות כך מושמעת אזעקת אש בבניין ואם מותקן חייגן תודיע מערכת הספרינקלרים למכבי האש כי ארעה שרפה בבניין.