מונה הליום

עקב מחירו הגבוה של גז זה, במעבדות כימיה המשתמשות בגז הליום המעבדה אוספת את הגז למנזלת הליום לשימוש חוזר כמות הגז המוחזרת למנזלת נמדדת והמעבדה איננה מחויבת בגין גז זה.
חברת אדר עבודות אינסטלציה מתמחית במעבדות כימיה , בצנרת נקיה למעבדות.
ברשותה של חברת אדר עבודות אינסטלציה הציוד הדרוש לבצע צנרות מסוגים שונים במעבדות כימיה

מונה הליום