מערכת יבשה

משמשת כאשר המזמין נדרש להתקין מערכת מתזים בחדרי קרור. מכיוון שמים קופאים בצנרת התקנת מערכת מתזים במים איננה מעשית.

שימוש במגוף יבש מבטיח שהצנרת תישאר ללא מים ורק כאשר ארעה שרפה ומתז נפתח יגיעו מים למערכת.

יש הגבלה על נפח הצנרת . מעל נפח מסוים נדרש חישוב של מהירות זרימת המים

חברת אדר עבודות אינסטלציה בע"מ מתקינה את המערכות לפי דרישות התקן 1596

אפשרות נוספת לכיבוי בחדרי קרור קטנים צנרת מלאה בגז אשר מונעת קפיאה ובעת פתיחת מתז הגז יוצא ואחריו מי הכיבוי.

20141231 110937