מערכת double interlock PREACTION

בחדרי חשמל ותקשורת , חדרי מחשב כאשר כיבוי בגז איננו ישים נדרשת מערכת כיבוי במים אשר לא תופעל באופן אקרעי ולא תופעל בגלל תקלה וזאת בגלל הנזק שעלול להגרם.

מערכת זו מבטיחה שגם אם מתז יפתח מסיבה כלשהיא מים לא יגיעו למתז אלא אם תתקבל התניה נוספת בד"כ משני גלאי עשן בחדר. החיווט מתבצע ללוח ההתראות והכיבוי בבניין.

ישנם תנאים ודרישות בתקן 1596 כיצד להתקין מערכות אלו.

נדרש חישוב הידרולי נפרד למערכות אלו.

חברת אדר עבודות אינסטלציה מתקינה מערכות אלו כנדרש בתקן.

20141231 145937

20150119 154416-750px

20150119 154519-750px